ទទួលយកកាតសមាជិកបូឌាមិនគិតថ្លៃរហូតដល់ចុងខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ពីព្រោះពួកយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នក...

ចុះឈ្មោះក្លាយជាសមាជិករបស់បូឌា ហើយទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើន

កាតសមាជិកបូឌា

My Bodia Offer
My Bodia Offer

មិនមែនមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេ....

My Bodia Privilages

ការផ្តល់ជូនពីដៃគូរអាជីវកម្មរបស់បូឌា

ទិញ ១ កែវថែម ១កែវ @Le Moon Rooftop Bar

Happy Hour @Le Moon Rooftop Bar

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ LE MOON ROOFTOP LOUNGE ទិញ COCKTAIL, WINE ឬ beer ១​ កែវ និងទទួលបាន ១​ កែវភ្លាមមិនគិតថ្លៃ !
ទីតាំងស្ថិតនៅលើ អូតែល AMANJAYA PANCAM ផ្លូវលេខ ១៥៤ ទីក្រុងភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0) 87 600 867

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Madame Butterfly Restaurant

ចង់ញុំាម្ហូបខ្មែរឆ្ងាញ់ អញ្ញើញមក @Madame Butterfly Restaurant

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Madame Butterfly Restaurant ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ
ទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវលេខ ៦ ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ + 855 (0) 63 966 281

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Kanell Dinner Show Restaurant

ញុំាអាហារពេលល្ងាច ហើយមើលអប្សរារាំ @Kanell Dinner Show Restaurant

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Kanell Show Restaurant ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ
ទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវ ៧​ មករា ជិតវិទ្យាល័យអង្គរ ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0) 92 723 369

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Amok Restaurant

មកញុំាអាម៉ុក @Amok Restaurant

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Amok Restaurant ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ
ទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវលេខ ៩ ផ្សារចាស់ ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0) 63 966 441

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Cambodia BBQ Restaurant

ភ្លក់រសជាតិ ភ្នំភ្លើងដ៏ពេញនិយម @Cambodia BBQ Restaurant

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Cambodia BBQ Restaurant ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ
ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុង ផាប់ស្រី្ទត ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0) 63 966 052

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥ ដុល្លារ គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Embassy Restaurant

រីករាយជាមួយការទទួលទាននៅក្នុងកន្លែងដ៏ប្រណិត @Embassy Restaurant

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Embassy Restaurant ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥ ដុល្លារ គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ
ទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវលេខ ២៧ ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0) 89 282 911

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Champey Restaurant

ចង់ញុំាម្ហូបខ្មែររសជាតិដើម អញ្ញើញមក @Champey Restaurant

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Champey Restaurant ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ
ទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវលេខ ៩ ផ្សារចាស់ ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ + 855 (0) 63 966 441

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% សម្រាប់ម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Navutu Dream Resort

ទទួលទានអាហារដ៏រ៉ូមេនទិក @Navutu Dream Resort & Wellness Retreat

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Navutu Dream Resort & Wellness Retreat ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% សម្រាប់ម្ហូប និងភេសជ្ជៈ និង ៥ ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការហែលទឹក
ទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវ​ Navutu ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ + 855 (0) 63 964 864

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់រ៉ូបទាំងអស់ @Mouy Chorm Fashion Designer (Boutique)

ទិញរ៉ូបស្អាតៗនៅ @Mouy Chorm Fashion Designer (Boutique)

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Mouy Chorm Fashion Designer  Boutique ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់រ៉ូបទាំងអស់
ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុង ផ្សាររាត្រី ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ + 855 (0) 97 575 7229

ទស្សនាអង្គរវត្តពីលើអាកាសត្រឹមតែ ៧ ដុល្លារ @Angkor Ballon

ទស្សនាអង្គរវត្តពីលើអាកាស @Angkor Ballon

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Angkor Ballon ដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ ៧ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ជិះប៉ាឡុងខ្យល់ទីតាំងស្ថិតនៅ ខេត្តសៀមរាប ត្រឹមតែ ៨ មែ៉ត្រពីអង្គរវត្ត
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0) 92 765 386

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Stay tuned!
Subscribe our newsletter to get updates
ErrorHere