ទទួលយកកាតសមាជិកបូឌាមិនគិតថ្លៃរហូតដល់ចុងខែមករា ឆ្នាំ ២០២១

ពីព្រោះពួកយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នក...

ចុះឈ្មោះក្លាយជាសមាជិករបស់បូឌា ហើយទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើន

កាតសមាជិកបូឌា

kh-My Bodia Offer
kh-My Bodia Offer

មិនមែនមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេ....

My Bodia Privilages

មានអ្វីពិសេសសម្រាប់ខែនេះ .... !

15% off spa packages
Bodia's Flower

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% ទៅលើកញ្ចប់ស្ប៉ា!

Wow! បូឌា មានការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេសទៅលើកញ្ចប់ស្ប៉ា ១៥% ! ឆ្នាំថ្មី ជាពេលវេលាដ៏ពិសេសសម្រាប់ថែរក្សាស្បែក នឹងសុខភាពរបស់លោកអ្នក ជាមួយនឹងកញ្ចប់ស្ប៉ា នឹងថែរក្សាសម្រស់បែបធម្មជាតិ!

Bodia's Flower

ជាវផលិតផលនៅក្នុងហាងចាប់ពី ១០ ដុល្លារឡើងទៅ នឹងទទួលបាន ជេលលាងដៃ ១ ភ្លាមៗ

ផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់ តែកុំផ្តល់មេរោគអី!
ការពារអនាម័យរបស់អ្នក ជាមួយនឹងជេលលាងដៃរបស់បូឌា ដែលមានចំណុះ ៦០ មីលីលីត្រ !

1 FREE BODIA HANSANITIZER

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នក

នឹងទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសពីដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើង

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Tino The Coffee Yard

ក្លិនក្រអូបឈ្ងុយនៃកាហ្វេអារ៉ាប់ប៊ីកា កំពុងចាំអ្នកនៅ @Tino The Coffee Yard

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Tino The Coffee Yard ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ
អាចប្រើប្រាស់លើគ្រប់សាខា Tino The Coffee Yard ទាំងអស់់
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0)92 266 666

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Eric Kayser

ទទួលទាននំប័ុងដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ @Eirc Kayser

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Eric Kayser  ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ
អាចប្រើប្រាស់លើគ្រប់សាខា Eric Kayser ទាំងអស់់
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0) 85 691 333

ទិញ ១ កែវថែម ១កែវ @Le Moon Rooftop Bar

Happy Hour @Le Moon Rooftop Bar

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ LE MOON ROOFTOP LOUNGE ទិញ COCKTAIL, WINE ឬ beer ១​ កែវ និងទទួលបាន ១​ កែវភ្លាមមិនគិតថ្លៃ !
ទីតាំងស្ថិតនៅលើ អូតែល AMANJAYA PANCAM ផ្លូវលេខ ១៥៤ ទីក្រុងភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0) 87 600 867

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Madame Butterfly Restaurant

ចង់ញុំាម្ហូបខ្មែរឆ្ងាញ់ អញ្ញើញមក @Madame Butterfly Restaurant

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Madame Butterfly Restaurant ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ
ទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវលេខ ៦ ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ + 855 (0) 63 966 281

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Kanell Dinner Show Restaurant

ញុំាអាហារពេលល្ងាច ហើយមើលអប្សរារាំ @Kanell Dinner Show Restaurant

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Kanell Show Restaurant ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ
ទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវ ៧​ មករា ជិតវិទ្យាល័យអង្គរ ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0) 92 723 369

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Amok Restaurant

មកញុំាអាម៉ុក @Amok Restaurant

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Amok Restaurant ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ
ទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវលេខ ៩ ផ្សារចាស់ ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0) 63 966 441

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Britea Cambodia

ចង់ញុំាំតែផ្លែឈើ ឬតែគុជ? ចង់បានអីក៏បាន អញ្ញើញមក @Britea Cambodia

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Britea Cambodia ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០%​ គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈអាចប្រើប្រាស់បាននៅគ្រប់សាខារបស់ Britea Cambodia
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0)98 501 818

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Coffee Bean & Tea Leaf

ញុាំកាហ្វេពេលព្រឹកដ៏ស្រស់ស្រាយ @Coffee Bean & Tea Leaf

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Coffee Bean & Tea Leaf ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ
អាចប្រើប្រាស់បាននៅគ្រប់សាខារបស់ Coffee Bean & Tea Leaf
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0)23 988 026

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Cambodia BBQ Restaurant

ភ្លក់រសជាតិ ភ្នំភ្លើងដ៏ពេញនិយម @Cambodia BBQ Restaurant

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Cambodia BBQ Restaurant ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ
ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុង ផាប់ស្រី្ទត ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0) 63 966 052

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥ ដុល្លារ គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Embassy Restaurant

រីករាយជាមួយការទទួលទាននៅក្នុងកន្លែងដ៏ប្រណិត @Embassy Restaurant

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Embassy Restaurant ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥ ដុល្លារ គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ
ទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវលេខ ២៧ ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0) 89 282 911

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Champey Restaurant

ចង់ញុំាម្ហូបខ្មែររសជាតិដើម អញ្ញើញមក @Champey Restaurant

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Champey Restaurant ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ
ទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវលេខ ៩ ផ្សារចាស់ ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ + 855 (0) 63 966 441

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% សម្រាប់ម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Navutu Dream Resort

ទទួលទានអាហារដ៏រ៉ូមេនទិក @Navutu Dream Resort & Wellness Retreat

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Navutu Dream Resort & Wellness Retreat ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% សម្រាប់ម្ហូប និងភេសជ្ជៈ និង ៥ ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការហែលទឹក
ទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវ​ Navutu ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ + 855 (0) 63 964 864

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់រ៉ូបទាំងអស់ @Mouy Chorm Fashion Designer (Boutique)

ទិញរ៉ូបស្អាតៗនៅ @Mouy Chorm Fashion Designer (Boutique)

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Mouy Chorm Fashion Designer  Boutique ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់រ៉ូបទាំងអស់
ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុង ផ្សាររាត្រី ខេត្តសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ + 855 (0) 97 575 7229

ទស្សនាអង្គរវត្តពីលើអាកាសត្រឹមតែ ៧ ដុល្លារ @Angkor Ballon

ទស្សនាអង្គរវត្តពីលើអាកាស @Angkor Ballon

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Angkor Ballon ដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ ៧ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ជិះប៉ាឡុងខ្យល់ទីតាំងស្ថិតនៅ ខេត្តសៀមរាប ត្រឹមតែ ៨ មែ៉ត្រពីអង្គរវត្ត
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0) 92 765 386

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% គ្រប់មុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈ @Monument Book and Toys Cambodia

ការផ្តល់ជូនជាពិសេសសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តអានសៀវភៅ @Monument Books and Toys Cambodia

បង្ហាញកាតសមាជិកបូឌារបស់អ្នកនៅ Monument Books and Toys Cambodia ដើម្បីទទួលបានតម្លៃ ១០% គ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ លើកលែងតែ Lego & Hasbro
អាចប្រើប្រាស់បាននៅគ្រប់សាខារបស់ Monument Books and Toys Cambodia
លេខទូរស័ព្ទ +855 (0)17 899 599

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើង
ដើម្បីតាមដានពីការផ្ដល់ជូនពិសេសប្រចាំខែ និងព័ត៌មានពី Bodia។
ErrorHere