បន្ទាលកន្ទុយក្រពើ

អាថ៍កំបាំងនៃអត្ថប្រយោជន៍: រលាកដោយកម្តៅថ្ងៃ? មុន? ស្នាមជ្រីវជ្រួញ? រង្វង់ភ្នែកខ្មៅ? បន្ទាលកន្ទុយក្រពើមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងគ្រឿងសំអាងធម្មជាតិជាច្រើន. សូម្បីតែសក់របស់អ្នកក៏នឹងប្រាប់អ្នកដែរ "អរគុណ"
Showing all 4 results