ដូង

អាថ៍កំបាំងនៃអត្ថប្រយោជន៍:​​ ដូងអាចត្រូវបានប្រើតាមវិធីផ្សេងៗគ្នា : ធ្យូងដូង, ប្រេង, ... ជួយបង្កើនការរំលាយអាហាររបស់អ្នក និង ជួយអ្នកឱ្យទប់ទល់នឹងបាក់តេរី ឬក៏មេរោគ, គ្រឿងផ្សំនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលមានឥទ្ធិពលបំផុត
Showing all 5 results