ក្រូច

អាថកំបាំងរក្សាសម្រស់៖ ក្រូចសើចសំបូរទៅដោយវីតាមីន C ច្រើនជាងក្រូចលឿង។ វាមានរសជាតិ និងក្លិនធ្វើឱ្យយើងស្រស់ស្រាយ ខណៈដែលយើងកំពុងរីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំបូរបែបរបស់វា។