សារាយ Spirulina

កំពូលវីរៈបុរសរបស់អ្នក!​ អាហារធម្មជាតិមួយនេះមានភាពល្បីល្បាញដោយសារសមាសធាតុអាហារូបត្ថម្ភល្អគ្មានគូប្រៀប វាជួយបង្កើនថាមពលសំអាតរាងកាយរបស់អ្នក និងជួយរក្សាស្បែករបស់អ្នកអោយមានសំណើម
Showing all 4 results