ក្រូចឃ្វិច

អាថកំបាំងនៃអត្ថប្រយោជន៍៖ ក្រូចដែលសំបូរទៅដោយសារធាតុវីតាមីន C នេះមានគុណសម្បត្តិជាច្រើន ល្អសម្រាប់កោសិកាស្បែក និងជម្រុញការជួយដុតរំលាយខ្លាញ់ក្នុងខ្លួន លោកអ្នកគួរតែប្រើប្រាស់វាជារៀងរាល់ថ្ងៃ