ម៉ាសដូងបិតមុខ


អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ៖

ផ្តល់សំណើម

ចិញ្ចឹម

សម្រួលស្បែក


ទំហំ ម៉ាសដូង ១ សន្លឹក
$4.40 លក់ រក្សាទុក

ថង់ផ្លាស្ទិចស្រោបអាលុយមីញ៉ូម

ដូង៖ ផ្តល់សំណើម និងចិញ្ចឹម

ម៉ាសបិតមុខនេះផ្សំឡើងពីទឹកដូង ជាមួយ និងអង់ស៊ីមនៃរុក្ខជាតិ។ ប្រភេទម៉ាសនេះ មិនមែនជាម៉ាសសន្លឹកក្រដាសទេ ជាប្រភេទម៉ាសចាហួយនៃសាច់ដូងស្រស់ ផ្សំឡើងដោយទឹកដូង ដែលសំបូរទៅដោយអត្ថប្រយោជន៍ដល់ស្បែក ផ្តល់សំណើមដល់ស្បែកមុខ ធ្វើអោយមុខភ្លឺរលោង និងជួយប្រឆាំងការរលាកដោយកម្តៅថ្ងៃ។

សម្រាប់គ្រប់ប្រភេទស្បែក

ម៉ាសបិតមុខ ផ្តល់នូវភាពត្រជាក់ ស្រស់ស្រាយ និងជួយអោយស្បែកមុខមានសំណើម និងទន់ល្មើយ

១០០% ទឹកដូង

អារម្មណ៍ពិសេសនៃភាពស្រស់ស្រាយ

ម៉ាសបិតមុខនេះផ្សំឡើងពីទឹកដូង ជាមួយ និងអង់ស៊ីមនៃរុក្ខជាតិ។ ប្រភេទម៉ាសនេះ មិនមែនជាម៉ាសសន្លឹកក្រដាសទេ ជាប្រភេទម៉ាសចាហួយនៃសាច់ដូងស្រស់ ផ្សំឡើងដោយទឹកដូង ដែលសំបូរទៅដោយអត្ថប្រយោជន៍ដល់ស្បែក ផ្តល់សំណើមដល់ស្បែកមុខ ធ្វើអោយមុខភ្លឺរលោង និងជួយប្រឆាំងការរលាកដោយកម្តៅថ្ងៃ។