ផ្កាអមតះ

អាថ៍កំបាំងនៃភាពស្រស់ស្អាត: ដោយសារតែមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាព (ថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត, ជួយដល់ការរំលាយអាហារ...), ផ្កាអមតះ កាន់តែល្បីល្បាញ! រឿងព្រេងចូលចិត្តហៅផ្កាខៀវនេះថា "សត្វព្រាបអាស៊ី"
Showing all 2 results