ខ្ញី

ខ្ញី ឬ Zingiber officinale គឺជារុក្ខជាតិផ្កាដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុ Gingerol ដែលមានជាតិថ្នាំជាច្រើន
ផលិតផលនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អស់រយៈពេលជាច្រើនទស្សវត្សរ៍មកហើយ
Showing 1–12 of 22 results
ឈុតសាប៊ូដុំតូចៗចំនួន 6 ដុំ
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
AGARWOOD INSENCE 20CM-sticks
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
Sale! Out of stock
ប្រេងម៉ាស្សាក្លិនក្រអូប - ល្ង & ខ្ញី
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
Sale! Out of stock
Out of stock
Charcoal Therapy
Deodorant for him
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
Essential Oil Ginger
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
Out of stock
Hand Spray Sanitizer 60ml
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
ខុមប្រេសម៉ាស្សា
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
សាប៊ូដុំធម្មជាតិ ក្លិនខ្ញី 70g
ដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្ត្រក
1 2